CSS MenuMaker
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ด้วยการรับแบบ Admissions

       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ด้วยการรับแบบ Admissions

คลิกดูรายละเอียด>>> วันที่ประกาศ : 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑