CSS MenuMaker
   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

        ประกาศรายชื่อ Admissions รอบที่ 2
Admissions รอบ 2 กระบี่
Admissions รอบ 2 ตรัง


 วันที่ประกาศ : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑