พบ 196 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 8
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ งานเลขานุการและธุรการ งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 0
| 2 | ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแบบ admission 0 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 3 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ...งานวิจัยและบริการ งานเลขานุการ งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 0 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 4 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ในการรับตรงประจำปีการศึกษา 2561 0 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 5 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ 0 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 6 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา การรับตรง ประจำปี 2561 0 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 7 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 0 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 8 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 0 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 9 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่จากการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 0 22 มกราคม พ.ศ. 2561
| 10 | ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 0 20 มกราคม พ.ศ. 2561
| 11 | ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 0 19 มกราคม พ.ศ. 2561
| 12 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาสถาบันพระบรมราชชนก ระบบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 0 17 มกราคม พ.ศ. 2561
| 13 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในระบบรับตรงจากพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 0 12 มกราคม พ.ศ. 2561
| 14 | ขอเชิญร่วมประชุม "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต" 0 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 15 | รับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 0 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
| 16 | ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 0 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| 17 | ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 0 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| 18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 0 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
| 19 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 0 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
| 20 | ระบบสาระสนเทศด้านบริหาร 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
| 21 | ประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี ๒๕๖๐ พลังคนของพระราชา ทดแทนค่าคุณแผ่นดิน 0 12 กันยายน พ.ศ. 2560
| 22 | ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 0 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
| 23 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 5 0 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
| 24 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 4 0 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
| 25 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระบบสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 0 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th