พบ 209 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 9
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบ 4 0 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 2 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 0 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 3 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรปฏิบัติงานพัสดุ 0 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 4 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ admission รอบ 3 0 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 5 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 0 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 6 | กระทรวงสาธารณะสุข ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" 0 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 7 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 0 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 8 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับ admission รอบ 2 0
| 9 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับ Admission รอบ 1 0
| 10 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิ่บัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 0 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 11 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ แบบ admission รอบ 2 0 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 12 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิจัยวิชาการและบริการ 0 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 13 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ แบบ admission รอบ 1 0 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
| 14 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ งานเลขานุการและธุรการ งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 0 30 เมษายน พ.ศ. 2561
| 15 | ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแบบ admission 0 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ...งานวิจัยและบริการ งานเลขานุการ งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 0 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
| 17 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ในการรับตรงประจำปีการศึกษา 2561 0 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 18 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ 0 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา การรับตรง ประจำปี 2561 0 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 20 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 0 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 21 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 0 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
| 22 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่จากการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 0 22 มกราคม พ.ศ. 2561
| 23 | ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 0 20 มกราคม พ.ศ. 2561
| 24 | ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 0 19 มกราคม พ.ศ. 2561
| 25 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาสถาบันพระบรมราชชนก ระบบรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 0 17 มกราคม พ.ศ. 2561

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7522-6976-7 ; โทรสาร. 0-7521-1298
อีเมล์.    เว็บไซต์. www.bcnt.ac.th