CSS MenuMaker
พบ 251 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 11
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 0 17 เมษายน พ.ศ. 2562
| 2 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติการด้านการสอน 0 17 เมษายน พ.ศ. 2562
| 3 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล 0 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 4 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 0 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 5 | ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions 0 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 6 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรง ครั้งที่ 3 (เรียกเพิ่มเติม) 0 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 7 | ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรง ครั้งที่ 3 (เรียกเพิ่มเติม) 0 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 8 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ครั้งที่ 3 (เรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562 0 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 9 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรง ครั้งที่ 2 0 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรง ครั้งที่ 2 0 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 11 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 0 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
| 12 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรง ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา 2562 0 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 13 | ประกาศรายชือนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรง 0 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรง 0 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 0 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในระบบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 0 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 17 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงจากพื้นที่ (เพิ่มเติม) 0 22 มกราคม พ.ศ. 2562
| 18 | ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง 0 18 มกราคม พ.ศ. 2562
| 19 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ 0 24 มกราคม พ.ศ. 2562
| 20 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ 0 16 มกราคม พ.ศ. 2562
| 21 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ 0 11 มกราคม พ.ศ. 2562
| 22 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงจากพื้นที่ 0 7 มกราคม พ.ศ. 2562
| 23 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในระบบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562 0 4 มกราคม พ.ศ. 2562
| 24 | ประกาศรับสมัครนักศึกษาพยาบาล รอบรับตรงจากพื้นที่ 0 2 มกราคม พ.ศ. 2562
| 25 | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปี2562 0 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑