CSS MenuMaker
พบ 293 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 12
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานบริการ 0 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 2 | รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานบริการ 0 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 3 | รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รองการรับตรงจากพื้นที่ 0 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 4 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานบริการ 0 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 5 | ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 0 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
| 6 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 0 30 มกราคม พ.ศ. 2563
| 7 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการตําแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย 0 23 มกราคม พ.ศ. 2563
| 8 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการตําแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย 0 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
| 9 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการตําแหน่ง พนักงานบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย 0 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
| 10 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 0 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
| 11 | รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 0 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
| 12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 0 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
| 13 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 0 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 14 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 0 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 15 | รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง พนักงานบริการ 0 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 16 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 0 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 17 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 18 | รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง 0 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| 19 | รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน จํานวน ๒ อัตรา 0 19 กันยายน พ.ศ. 2562
| 20 | รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตําแหน่งครูพี่เลี้ยง 0 9 กันยายน พ.ศ. 2562
| 21 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ 0 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 22 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 0 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 23 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงอิสระ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ 0 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 24 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงอิสระ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 0 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| 25 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรงอิสระ 0 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑