CSS MenuMaker
พบ 239 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 10
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ประกาศรายชือนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรง 0 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรง 0 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 3 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 0 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 4 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในระบบการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 0 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
| 5 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงจากพื้นที่ (เพิ่มเติม) 0 22 มกราคม พ.ศ. 2562
| 6 | ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง 0 18 มกราคม พ.ศ. 2562
| 7 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ 0 24 มกราคม พ.ศ. 2562
| 8 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ 0 16 มกราคม พ.ศ. 2562
| 9 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบการรับตรงจากพื้นที่ 0 11 มกราคม พ.ศ. 2562
| 10 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบการรับตรงจากพื้นที่ 0 7 มกราคม พ.ศ. 2562
| 11 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในระบบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562 0 4 มกราคม พ.ศ. 2562
| 12 | ประกาศรับสมัครนักศึกษาพยาบาล รอบรับตรงจากพื้นที่ 0 2 มกราคม พ.ศ. 2562
| 13 | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปี2562 0 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
| 14 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ 0 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 15 | ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 0 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 16 | ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ 0 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 17 | ประกาศรับสมัครบุคคลปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ 0 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 18 | ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 19 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 0 28 กันยายน พ.ศ. 2561
| 20 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรปฏิบัติงานด้านการสอน 0 19 กันยายน พ.ศ. 2561
| 21 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ 0 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ 0 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 23 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงอิสระ 0 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 24 | ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฯ ของกระทรวงสาธารณสุข การรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2561 0 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 25 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 0 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑