CSS MenuMaker
พบ 227 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 10
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป

ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่ประกาศ
| 1 | ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปี2562 0 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
| 2 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ 0 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 3 | ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 0 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 4 | ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ 0 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
| 5 | ประกาศรับสมัครบุคคลปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและห้องปฏิบัติการ 0 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 6 | ราชกิจจานุเบกษา ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 0 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
| 7 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 0 28 กันยายน พ.ศ. 2561
| 8 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรปฏิบัติงานด้านการสอน 0 19 กันยายน พ.ศ. 2561
| 9 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ 0 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ 0 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 11 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงอิสระ 0 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
| 12 | ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฯ ของกระทรวงสาธารณสุข การรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2561 0 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 13 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 0 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 14 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานพัสดุ 0 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 15 | กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 พร้อมรายละเอียดการรายงานตัว 0 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบ 5 0 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
| 17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานพัสดุ 0 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานพัสดุ 0 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบ 4 0 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 20 | ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 0 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 21 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรปฏิบัติงานพัสดุ 0
| 22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับแบบ admission รอบ 3 0 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 23 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ 0 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 24 | กระทรวงสาธารณะสุข ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" 0 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
| 25 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ 0 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘ โทรสาร ๐๗๕-๒๑๑๒๙๘-๑๒๑