รายละเอียดกิจกรรม

  • Start Date 06/06/2023
  • Start Time 08:00
  • End Date 06/06/2023
  • End Time 00:00
  • Location ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียน 8 ชั้น