การติดต่อ

ที่อยู่ 91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
เบอร์โทรศัพท์ 075-211-298
E-mail admin@bcnt.ac.th

Social Network

เครือข่ายสังคมออนไลน์