หัวหน้าหน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางนันทยา-เสนีย์.png
  • Phone: 075211298
Email : nuntayasa@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2201

งานบริหารบุคคล, งานพัฒนาบุคคล, งานองค์กรคุณธรรม

http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางนันทยา-เสนีย์.png
  • Phone: 075211298
Email : nuntayasa@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2201

นางเยาวภา ใจทหาร

พนักงานพิมพ์ ส 3
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/เยาวภา.jpg

นางเยาวภา ใจทหาร

พนักงานพิมพ์ ส 3
Email : yaowapa@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2104
Email : kanjana@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2104