หัวหน้าหน่วยหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Email : inghathai@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 2204

นางณัฏฐนิช ศิวคุณารักษ์

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการหลักสูตรผู้ช่วยฯ
http://www.bcnt.ac.th/wp-content/uploads/2023/11/นางณัฏฐนิช-ศิวคุณารักษ์.jpg

นางณัฏฐนิช ศิวคุณารักษ์

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการหลักสูตรผู้ช่วยฯ

Email : nattanit.s@bcnt.ac.th
โทร 075-211-298 ต่อ 1401