วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง และสโมสรนักศึกษา ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า วพบ.ตรังทุกท่าน เเละบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ BCNT FUNRUN 2023 🏃‍♂️🏃‍♀️

ในวันที่ 16 กันยายน 2566

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายได้สมทบทุนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา