ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จํานวน ๑ หลัง ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)