9 พฤษภาคม 2567
          ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยากรโดย พระภูริสณัฏฐ์ รวิวํโส (พระอาจารย์โกโก้) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร