ประกาศ!! นักเรียนที่สัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ขอให้ Upload ผลการตรวจร่างกายและเอกสารการตรวจภายในวันที่ 12 มกราคม 2566 นี้ หลังจากนั้นส่งตัวจริงด่วนมายังวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (เอกสารตรวจร่างกาย)

91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

075-211-298

และนักเรียนที่มีรายชื่อสัมภาษณ์ ให้เข้ากลุ่มไลน์